Alexanderteknik-læreren som guide

Som vi nu har set er alexanderteknik en svært definerbar størrelse. Det kan være undervisning i teori og kropslig mekanik, det kan være behandling af alle mulige slags skavanker og smerter og problemer – og det kan være en terapeutisk proces. Og det kan være alle tre ting på en gang eller skiftevis. Og den gode alexanderteknik-lærer skal derfor kunne være alle tre ting: underviser, behandler, terapeut. Og så alligevel grundlæggende specialiseret i noget helt andet.

Den bedste beskrivelse jeg indtil videre har af en alexanderteknik-lærers arbejde er, at det svarer til at være en guide. Læreren er en guide til et land, som eleven ikke kender. Læreren har været der mange gange før, og kender de forskellige seværdigheder og ved hvordan man kan komme fra det ene sted til det andet. Man har en masse erfaringer med fra det land og kan derfor hjælpe andre med at gøre de samme erfaringer.

Udfordringer er selvfølgeligt at rejsen går til et usynligt land. Usynligt for både læreren og eleven. Bare på forskellig måde. Læreren kender sit eget land og ved at det objektivt set ligner elevens. Samtidig er det kun eleven som kan se sit eget land indefra. Elevens oplevelse af at bruge sig selv er lukket land for læreren. Eleven har typisk aldrig før set nærmere på det indre land, som alexanderteknikken peger på. Så processen kan sammenlignes med en seende der lærer en blind at se noget, som den seende ikke selv kan se!

Og det er kun muligt, fordi det objektive grundlag for den subjektive oplevelse er ens for alle. Den erfaring læreren har og kan guide andre i er af en helt specifik og verificerbar kvalitet ved kroppen. Jeg kalder den gerne for ‘total integreret kropslig respons på stimuli’. Det er muligt for kroppen at reagere (‘respons’) som en sammenhængende (‘integreret’) enhed (‘totalt’) på impulser fra omverdenen. Det er en helt specielt kvalitet, der kendetegnes ved lethed og koordination. Og det bliver hurtigt klart, at en helt afgørende forudsætningen for at være i tilstanden af total integreret kropslig respons på stimuli er mental. Den egentlige, særegne alexandertekniske kvalitet er derfor en unik oplevelse af krop og sind (gen-)forenet i levende, muskulær aktivitet.