Uddannelse

Jeg tilbyder som det ene ud af kun to steder i Danmark en uddannelse til alexanderteknik-lærer, som er godkendt af den danske forening af alexanderteknik-lærere (DFLAT).

Hold 1 startede januar 2O18 og næste hold forventes at begynde januar 2O19.
Kontakt mig endelig på jeppe@jeppeteknik.dk eller på telefon 27201343., hvis du er interesset.

Uddannelsen til alexanderteknik-lærer er:
- En 3-årige uddannelse på i alt 16OO timer.
- Hovedsageligt en mesterlære i den mest bogstavelige betydning af et håndværk. En mesterlære fordi man lærer gennem erfaring, efterligning og gentagelse.  Og et håndværk fordi man virkelig lærer at arbejde med og gennem sine hænder.
- En mulighed for at gennemgå en mere subtil og radikal transformation end jeg har mødt noget andet sted.
- En mulighed for virkelig at slutte og finde fred med kroppen.

Uddannelsen kræver:
- Dedikation. Det er for egen regning, der er ikke mulighed for at modtage su, og der er undervisning fire eller fem dage (4 timer om dagen) om ugen i omkring 34 uger om året.
- Et solidt og afklaret forhåndskendskab til teknikken; mindst 2O lektioner og mindst 1O af dem med mig.
- En interesse i og villighed til at gennemgå en virkelig forandring.

Den alexanderteknik der vil bliver undervist i er:
- Nænsom, lyttende og omsorgsfuld.
- Ambitiøs og dybtgående.
- Erfaringsbaseret og afklaret.
- Baseret på systematisk og struktureret optræning af forøget følsomhed i nervesystemet.

Vi vil dyrke den rene alexanderteknik på uddannelsen, men samtidig betragte teknikken som en del af et meget større forandringssystem baseret på mine tanker om forandringens 4 hjørner (krop, psyke, kost og ånd). Disse hjørner vil blive inddraget i den enkelte elevs proces som det skønnes nødvendigt. Og elever skal være villige og motiverede til at udforske disse områder i dem selv for at understøtte forandringsprocessen. En sidegevinst og nødvendighed ved uddannelsen er en grundlæggende indre oprydning og afklaring og bringen i bevægelse; det bliver uundgåeligt en terapeutisk proces både kropsligt, følelsesmæssigt og personlighedsmæssigt.

Det er også muligt for folk der lider af langvarige og mere eller mindre invaliderende kroniske kropslige problemer at gå på skolen. De vil i første omgang ikke skulle uddanne sig til lærere, og de vil mere have oplevelsen af at modtage behandling end undervisning. Til gengæld vil der heller ikke blive forventet andet af dem end den daglige gang på skolen.
Deres udbytte vil være endeligt igen at få en krop der ikke konstant plager og forstyrrer dem. Det er en unik mulighed for folk som har brug for meget mere hjælp og daglig støtte end det er muligt at få i det normale behandlingssystem. Og det er en mulighed for mange, mange timers arbejde til en helt anden pris end andre behandlingsformer (også fordi de andre elever på skolen gradvist vil begynde at arbejde mere og mere med dem). Hvis fremskridtene bliver tilstrækkeligt store vil det være muligt at skifte til den fulde uddannelse med certificering som lærer. Det samlede forløb må dog under alle omstændigheder forventes at blive længere end 3 år.

Uddannelsen koster fra januar 2019: 36 måneder af 41OO kr. I alt 147.6OO kr.
Den samlede pris bliver således mindre end 1OO kr per time på uddannelsen.

Uddannelsen vil foregå i et levende, engageret og seriøst fagligt miljø i lokaler, der deles med yogaskolen og også bruges til andre former for personligt og kollektivt udviklings- og forandringsarbejde.
Læs meget mere om alexanderteknik og min specifikke tilgang til arbejdet her på siden.

Der er et meget begrænset antal pladser på uddannelsen og på nuværende tidspunkt kun optag en gang årligt.